Ingyenes szállítás 30000 Ft feletti rendeléseknél.

Általános szerződési feltételek (ÁSZF)

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)
Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív használója kíván lenni a Webáruházunknak,
figyelmesen olvassa el a honlapon található tájékoztatásokat és a jelen dokumentumban
foglalt feltételeket.
Amennyiben kérdése, panasza van, vagy egyéni igényei merülnek fel, kérjük, hogy az
ügyfélszolgálati elérhetőségeken vegye fel velünk a kapcsolatot:
Cégnév: PAPIK SZILÁRD EV.
Székhely: 4311 Nyírgyulaj Bocskai út 2
Telefon: +36707793049
E-mail:szizosport@gmail.com
Személyesen (üzlet címe): 4700 Mátészalka Alkotmány út 35-37,
4400 Nyíregyháza Kossuth utca 39.
1. Az ÁSZF hatálya. 2
2. Az Eladó és a szerződés teljesítésében részt vevő partnerek adatai 3
III. A Szerződés létrejötte. 3
1. Termékinformációk elérhetősége. 4
2. Árak. 4
3. A megrendelt termék ellenértékének és a házhoz szállítás díjfizetésének módja. 5
4. Szállítási információk. 6
5. A Szerződéskötés technikai lépései – Megrendelés (vételi ajánlat elküldése) 6
6. A megvásárolni kíván termék kiválasztása és kosárba helyezése. 6
7. Szállítási és fizetési feltételek kiválasztása. 6
8. A Vásárló személyes adatainak megadása. 6
9. A vásárló nyilatkozatai 7
10. Megrendelés (vételi ajánlat) elküldése. 7
11. A szerződéskötés technikai lépései – A megrendelés fogadása, elfogadása. 7
12. A megrendelés visszaigazolása. 7
13. A megrendelések feldolgozása. 7
14. A szerződésszerű teljesítés követelményei 8
15. Tájékoztatás a fogyasztót megillető elállási jogról 9
VII. Hibás teljesítésre vonatkozó szabályok. 10
13. Kellékszavatosság. 11
14. Termékszavatosság. 13
15. Jótállás. 14
16. A szavatossági és jótállási igények intézésének rendje. 17
VIII. Panaszkezelés. 18
1. Jogi igények érvényesítése – Online vitarendezés, Békéltető Testület, hatósági eljárás.
19
2. Egyéb rendelkezések. 21
3. Szerzői jogok. 21
4. Magatartási kódex. 21
5. Az adatbeviteli hibák javítása – Felelősség a megadott adatok valóságáért 22
6. Adatkezelés 22
7. A digitális adattartalom működése, műszaki védelmi intézkedések, hardverrel és
szoftverrel való kompatibilitás. 22
8. ÁSZF-re irányadó jog. 22
I. Az ÁSZF hatálya
A szizosport.hu; sport-felszereles.hu; sportszer-bolt.hu; domain néven üzemelő Webáruház
szolgáltatását a weboldalon elhelyezett tájékoztatókban és az Általános szerződési
feltételekben (ÁSZF) meghatározott feltételek szerint lehet igénybe venni.
A jelen ÁSZF az üzemeltetést végző Vállalkozás, (a továbbiakban: mint Eladó, mi), valamint
a Webáruházban meghirdetett termékek vásárlója (a továbbiakban Vásárló, Ön) között, mint
távollévők között létrejövő, elektronikus úton kötött szerződés feltételeit tartalmazza, a Felek
jogait és kötelezettségeit szabályozza, ide értve a honlapon keresztül történő megrendelés
leadására, szállítási és fizetési feltételekre, a szerződéskötésre, a Felek szerződésszerű
teljesítésére, hibás teljesítés esetére, az elállási jogra vonatkozó feltételeit és tartalmazza
továbbá mindazon fogyasztói tájékoztatást, amelyet az Eladó számára a vonatkozó
jogszabályok előírnak.
Az Eladó a szolgáltatását Magyarországról nyújtja és Magyarország területén vállalja a
megrendelt termékek kiszállítását.
Az ÁSZF a weboldalon való közzététel napján válik hatályossá.
A személyes adatok kezelésének feltételeiről szóló tájékoztatást – az EU Általános
adatvédelmi rendeletében előírt tartalommal – a Webáruház külön menüpontjában letölthető
Adatkezelési tájékoztató tartalmazza.
1. ÁSZF-ben használatos fontosabb fogalmak
Adásvételi szerződés: a Polgári Törvénykönyv szerinti adásvételi szerződés, valamint
minden olyan szerződés is, amelynek áruk és szolgáltatások egyaránt tárgyát képezik;
Digitális elemeket tartalmazó áru: ingó dolog, amely digitális tartalmat vagy digitális
szolgáltatást foglal magában, vagy azzal össze van kapcsolva, olyan módon, hogy az érintett
digitális tartalom vagy digitális szolgáltatás hiányában az áru nem tudná betölteni funkcióit;
Felek: az Eladó és a Vásárló együtt;
Fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró
természetes személy; egyes rendelkezések a fogyasztó jogaira és kötelezettségeire állapítanak
meg szabályokat, ezért azokat a rendelkezéseket, amely kifejezetten a fogyasztóra
vonatkoznak, kizárólag a fogyasztónak minősülő vásárlóra kell alkalmazni.
Gyártó: a termék előállítója, importtermék esetén a terméket az Európai Unió területére
behozó importőr, valamint bármely olyan személy, aki vagy amely a terméken nevének,
védjegyének vagy egyéb megkülönböztető jelzésének feltüntetésével önmagát gyártóként
tünteti fel;
Jótállás: a Polgári Törvénykönyv szerinti,
1. a) a szerződés teljesítéséért vállalt jótállás, amelyet az Eladó a szerződés megfelelő
teljesítéséért a jogszabályi kötelezettségén túlmenően vagy annak hiányában önként
vállal, valamint
2. b) a jogszabályon alapuló kötelező jótállás;
Szolgáltatás: termék, ingatlan vagy vagyoni értékű jog értékesítésén kívül minden olyan –
ellenszolgáltatás fejében végzett – tevékenység, amely a megrendelő, illetve megbízó
igényének kielégítésére valamely eredmény létrehozását, teljesítmény nyújtását vagy más
magatartás tanúsítását foglalja magában;
Tartós adathordozó: bármely olyan eszköz, amely lehetővé teszi a fogyasztó vagy az Eladó
számára a személyesen neki címzett adatoknak a jövőben is hozzáférhető módon és az adat
céljának megfelelő ideig történő tárolását, valamint a tárolt adatok változatlan formában
történő megjelenítését;
Távollévők között kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti
termék vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek
egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a
szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt
alkalmaznak;
Távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz: olyan eszköz, amely alkalmas a
felek távollétében – szerződés megkötése érdekében – szerződési nyilatkozat megtételére.
Ilyen eszköz különösen a címzett vagy a címzés nélküli nyomtatvány, a szabványlevél, a
sajtótermékben közzétett hirdetés megrendelőlappal, a katalógus, a telefon, a telefax és az
internetes hozzáférést biztosító eszköz;
Áru: ingó dolog, ideértve a tartályban, palackban vagy egyéb módon korlátozott
mennyiségben vagy meghatározott űrtartalommal kiszerelt vizet, gázt és villamos energiát,
valamint a digitális elemeket tartalmazó árut;
Vételár: az áruért, valamint a digitális tartalom szolgáltatásáért vagy a digitális szolgáltatás
nyújtásáért fizetendő ellenszolgáltatás;
Vállalkozás: a Polgári Törvénykönyvben meghatározott vállalkozás, ideértve azt a személyt
is, aki a vállalkozás nevében vagy javára jár el;
Vásárló: A Webáruházban meghirdetett termékek megvásárlását megrendelés útján
kezdeményező bármely személy;
Webáruház: olyan weboldal/honlap, amely elektronikus kereskedelmi szolgáltatást nyújt
(termékeket vagy szolgáltatásokat értékesít);
II. Az Eladó és a szerződés
teljesítésében részt vevő partnerek adatai
Az Eladó adatai:
Cégnév: PAPIK SZILÁRD EV
Székhely: 4311 Nyírgyulaj Bocskai út 2
Képviseletében eljár: PAPIK SZILÁRD
Az Eladó üzlete: 4700 MÁTÉSZALKA ALKOTMÁNY ÚT 35-37, 4400 NYÍREGYHÁZA
KOSSUTH UTCA 39.
Nyilv. vevő hatóság: Nyírbátor Város Polgármesteri Hivatal Okmányiroda; Nyírbátor
Szabadság tér 7
Nyílvántartási szám: 03968194
Adószám: 61814417-2-35
Bankszámlaszám: 67800254-10611168
Ügyfélszolgálat:
Telefon: +36/707793049
E-mail: szizosport@gmail.com
A Tárhely szolgáltató adatai
Cégnév: TASKMINDS S.R.L
Székhely: SZATMÁRNÉMETI
Ügyfélszolgálat: 44080 SATU MARE ROMANIA +40752391415
Ügyfélszolgálati e-mail cím: contact@ottoweb.ro
Kiszállítást végző partenereink:
DPD futárszolgálat.
email cím: dpd@dpd.hu
DPD ügyfélszolgálat: +36 1 501 6200 telefonszámon.
Bankkártyás fizetést biztosítja: OTP simplepay
A SimplePay szolgáltatást biztosítja:
Az adatfeldolgozó megnevezése: OTP Mobil Kft.
Az adatfeldolgozó levelezési címe: 1138 Budapest, Váci út 135-139.
Az adatfeldolgozó elérhetősége: tel: +36 1/20/30/70 366 6611,
e-mail: ugyfelszolgalat@simple.hu
Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay
Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: http://simplepay.hu/vasarlo-aff
Tudomásul veszem, hogy a(z) Papik Szilárd e.v. adatkezelő által a(z) a vásárlói
adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft., mint
adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: [Név,
Telefonszám, E-mail cím, Megye, Irányítószám, Város, Cím (Közterület neve,Közterület
típusa, Épület, Házszám)]. Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység
jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető
meg: http://simplepay.hu/vasarlo-aff
III. A Szerződés létrejötte
Tájékoztatjuk, hogy Ön, mint Vásárló és mi, mint Eladó között az alábbiak szerint jön létre
áru adás-vételéről szóló szerződés.
A vásárló abban az esetben kezdeményezhet megrendelést, ha az Általános szerződési
feltételeket elfogadja.
Weboldalunkon történő rendeléshez nem kell előzetesen regisztrálni, a megrendelés
teljesítéséhez szükséges adatokat a kosár menüben kell megadni a következő pontban
ismertetett módon.
A megrendelése elküldése előtt, egyedi igények esetén javasoljuk előzetesen egyeztetni a
szokásostól eltérő szállítási lehetőségekről.
Az elektronikus úton tett szerződési jognyilatkozat akkor válik hatályossá, amikor az a másik
fél számára hozzáférhetővé válik. A vásárló szerződési jognyilatkozatának megérkezését
elektronikus úton kötelesek vagyunk késedelem nélkül visszaigazolni.
Szerződéskötés a Vevő által elküldött vételi ajánlat (megrendelés) elfogadásával
A szerződés tartalma: A szerződés tartalmára vonatkozóan a jelen ÁSZF határozza meg az
általános szerződéses feltételeket. A jelen szerződés a fogyasztó hátrányára nem térhet el. A
szerződés az Ön vételi ajánlatának Vállalkozásunk, mint Eladó által történő elfogadásával
jön létre az ÁSZF-ben foglalt szerződéses feltételekkel. Az Eladó fenntartja a jogot az ÁSZF
egyoldalú módosítására, azonban az elküldött megrendelésekre a vételi ajánlat elküldésének
időpontjában érvényes ÁSZF az irányadó.
A szerződés nyelve, kezelése: A szerződés magyar nyelven jön létre, melyet nem iktatunk és
nem minősül írásba foglalt szerződésnek. A mindenkor hatályos Általános szerződési
feltételek a Webáruház e célra szolgáló menüpontjából is letölthető, illetve nyomtatható,
egyebekben a megrendelés elfogadásáról szóló e-mailben is megküldjük.
Szerződéskötés a Vevő ajánlatkérése alapján az Eladó által elküldött ajánlat
elfogadásával.
Figyelem! A weboldalon lehetőség van ajánlatot kérni a termékekre és a szállítási
költségekre vonatkozóan. Az ajánlatkérés alapján az Eladó és a Vevő e-mailben
egyedileg tárgyalja meg különösen a fizetési feltételeket, a fuvarozás módját, költségeit
és a teljesítési határidőt. Az ajánlatkérés nem minősül vételi ajánlatnak és nem jár
fizetési kötelezettséggel! A távollévők között akkor jön létre ez esetben a szerződés, ha az
Eladó ajánlatának elfogadását a Vevő elektronikus úton visszaigazolja.
A szerződés tartalma: Amennyiben a webáruházban eladásra kínált áruk tekintetében a
vásárló a weboldal ajánlatkérő űrlapján, vagy e-mailben, vagy telefonon kért árajánlatot, az
Eladó az árajánlatot e-mailben küldi meg a vásárló számára. Ebben az esetben a
szerződéskötés az ajánlat Vásárló által történő elfogadására vonatkozó jognyilatkozata
megérkezésével jön létre a felek által egyedileg megtárgyalt feltételekkel. Ebben az esetben a
Vevő által elfogadott ajánlatban nem rendezett feltételekre a jelen ÁSZF rendelkezései az
irányadók. A szerződésben a fogyasztó hátrányára nem lehet eltérni.
A szerződés mindkét fél szerződésszerű teljesítésével szűnik meg.
1. Termékinformációk elérhetősége
A Webáruházban értékesített termékek lényeges tulajdonságaira vonatkozó tájékoztatást a
termékeknél szereplő leírások tartalmazzák. Ha bővebb információt szeretne kapni a
termékről, akkor kattintson a termék képére vagy nevére.
Amennyiben ennél részletesebb tájékoztatásra van szüksége, kérjük az Eladó adatai között
rögzített telefonszámon vagy e-mailben szíveskedjen felvenni a kapcsolatot az
ügyfélszolgálattal.
Az Önnek tetsző termékeket pedig a kedvenceikhez adhatja, és böngészhet tovább anélkül,
hogy újból rá kellene keresnie ugyanarra a termékre.
2. Árak
A Webáruházban feltüntetett vételárak, illetve egységárak az általános forgalmi adó
összegét tartalmazzák és forintban értendők.
A Webáruházban a termékek mellett feltüntetett vételárak az egyéb felmerülő költségeket
nem tartalmazzák. A termékek vételárán felül felmerülő valamennyi költséget a „kosár” menü
tartalmazza (pl. szállítási költségek, fizetés teljesítéséhez kapcsolódóan felmerülő költségek,
csomagolási költség).
Kupon kedvezmények igénybevétele:
A Webáruház bizonyos, általa kiválasztott alkalmakkor vagy időszakonként kedvezményes
vásárlási lehetőséget biztosít kupon formájában. Kupon akciók esetén a vételárból történő
kedvezmény érvényesítéséhez a kupon kódját az érvényességi idején belül be kell írni a kosár
menü megfelelő mezőjébe.
Egy megrendeléshez csak egy kupon váltható be, a kuponok nem vonhatók össze. A kuponok
felhasználási feltételeinek egyéb részleteit az aktuális kupon akcióra vonatkozó feltételek
tartalmazzák.
Eljárás hibás ár feltüntetése esetén:
Amennyiben a tőlünk elvárható gondosság ellenére olyan árat tüntettünk fel a termék mellett,
amely 0,- ft, vagy a kedvezmény mértékével csökkentett eredeti vételárhoz képest számított
akciós ár hibás, vagy ha a termék ára annak általánosan elfogadott árától nagymértékben úgy
tér el, hogy a termék nem akciós áron szerepel, ezekben az esetekben az Eladó nem köteles a
terméket a hibás áron szolgáltatni, de köteles a megrendelés visszaigazolása során felajánlani
a vásárló részére a valós áron történő vásárlás lehetőségét. Amennyiben Ön ezzel a
lehetőséggel nem kíván élni, úgy megilleti a vételi ajánlata visszavonásának joga.
Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a megrendelésének elfogadása esetén a megrendelésben
feltüntetett eladási ár érvényes, abban az esetben is, ha időközben árváltozás történt.
3. A megrendelt termék ellenértékének és a
házhoz szállítás díjfizetésének módja
A Vásárló a termék(ek) vételárát és a szállítással kapcsolatban felmerülő költségeket a
3.-4. pontokban foglaltaknak megfelelően teljesítheti.
Utánvéttel történő teljesítés: A termék árát az Ön által választott szállítási módot biztosító
szolgáltatónál történő átvétel során kell kifizetni.  Az utánvéttel történő fizetés költsége: 1790 Ft + 600 Ft  Sameday futárszolgálat, 2190 Ft + 600 Ft  DPD futárszolgálat.
Amennyiben a megrendelt terméket üzlethelyiségünkben, személyesen kívánja átvenni, ebben
az esetben Üzlethelyiségünkben, a megrendelt termék átvételekor, forintban fizetheti meg a
termék vételárát, készpénzben, vagy bankkártyával, melyet nem terhel az utánvéthez
kapcsolódó költség.
Előre utalással történő fizetés: Amennyiben ezt a fizetési módot választja, az általunk
kiküldött díjbekérő alapján banki átutalással előre kell megfizetnie a termék vételárát és a
felmerült szállítási költséget. A pénzügyi teljesítés beérkezését követően azt visszaigazoljuk,
és ekkor kerülhet a termék postázásra. Az előre utalás tekintetében külön költséget nem
számítunk fel.
Online fizetés: A bankkártyás fizetés révén Ön kényelmesen és biztonságosan
vásárolhat áruházunkban. A kiválasztott áruk megrendelése után Önt a MBH
weblapjára irányítjuk, ahol a Bank által használt, jelenleg legbiztonságosabbnak ítélt,
titkosítással lebonyolított tranzakción keresztül fizethet bankkártyájával. Vásárlóinknak
csak annyi a dolga, hogy a fizetési módnál a „bankkártyás fizetés” feliratra kattintsanak,
vagy online előlegfizetés esetén az “Online bankkártyás fizetés” lehetőséget válasszák,
majd a Takarékbank fizetési szerverén a kártya számát, lejárati dátumát és háromjegyű
biztonsági kódját megadják. Az MBH a VISA, VISA Electron, Apple Pay,
MasterCard, típusú kártyákat fogadja el.
A kizárólag elektronikus használatra kibocsátott bankkártyákat csak abban az esetben
fogadhatjuk el, amennyiben annak használatát a kártyát kibocsátó bank engedélyezi!
Kérjük, érdeklődjön bankjánál, hogy az Ön kártyája felhasználható-e interneten
keresztül lebonyolítandó vásárláshoz. Az MBH a sikeres vásárlást követően a
tranzakcióról engedélyezési számot bocsát ki, amelyet érdemes felírni vagy az egész
oldalt kinyomtatni. Sikertelen tranzakció esetén az MBH hibaüzenetben közli a
hiba okát.
Szép Kártyás fizetési mód választása esetén a termék vételár és a felmerült szállítási költség 2023.
január 9-től a szálláshely zsebből egyenlíthető ki.
4. Szállítási információk
A webáruházban a szállítással kapcsolatban elérhető tájékoztatás a kiszállítás igénybevételére
vonatkozó szállítási feltételeknek tekintendő. Az érvényes szállítási díjak a webáruház kosár
menüjében kerülnek megjelenítésre.
Amennyiben a szállítási költségek a Vevő által megadott mennyiség és szállítási cím alapján
nem tervezhetők automata szállítási díjkalkulációval, a vevő részéről a kosárba helyezett
termékek tekintetében egyedi ajánlatkérés alapján áll módunkban a szállítási költségekre
vonatkozóan díjat kalkulálni és ajánlatot tenni.
Szállítással kapcsolatos reklamációk:
Kérjük a csomag sértetlenségét a kézbesítő előtt szíveskedjék megvizsgálni. Amennyiben az
átadás-átvétel során a leszállított csomagon bármi nemű sérülést tapasztal, arról a szállítóval
együttesen köteles jegyzőkönyvet felvenni.
Az igazolhatóan a szállításból eredő károkért a szállítást végző vállal felelősséget. Kérjük,
hogy a szállítási reklamációjáról szóló jegyzőkönyvet küldje meg számunkra.
Weboldalunk működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő
esetleges további kérdések esetén az Eladó ügyfélszolgálati adatai között megadott
elérhetőségeinken rendelkezésére állunk.
IV. A Szerződéskötés technikai lépései –
Megrendelés (vételi ajánlat elküldése)
5. A megvásárolni kíván termék kiválasztása és
kosárba helyezése
Az általunk értékesített termékeket termékkategóriánként lehet böngészni.
Az Ön által kiválasztott terméket a kiválasztott mennyiségben a „kosárba teszem” felirattal és
piktogrammal ellátott gomb segítségével helyezheti a vásárlói kosárba, lehetővé téve a
megvásárolni kívánt mennyiség megadását és vásárlói kosárba helyezését. A kosár
tartalmának megtekintésére a Weboldal jobb felső sarkában elhelyezett ikonra történő
kattintással van lehetőség.
A „kosárba teszem” gombra kattintva a termék kosárba kerülését a képernyőn megjelenő
felirat igazolja. Ön ezt követően nyugodtan folytathatja a böngészést, vagy a „kosárhoz”
gombra kattintással megtekintheti a kosár tartalmát és befejezheti a megrendelést.
A kosár tartalmát a Kosár menüpont segítségével ellenőrizheti, szerkesztheti. Lehetőség van
arra, hogy megtekintse és módosítsa, hogy a kosárba tett termékből milyen mennyiséget kíván
rendelni, illetve törölheti az adott tételt.
6. Szállítási és fizetési feltételek kiválasztása
A termék kiválasztását követően a „Kosár” gombra kattintással megjelenik a személyes
adatok megadására szolgáló űrlap, itt választhatja ki a szállítási és fizetési feltételek közül az
Önnek tetsző módot, illetve a szállítási adatok megadását követően szállítási díjkalkulációt
kezdeményezhet.
7. A Vásárló személyes adatainak megadása
A Vásárló szállítási és számlázási adatainak, illetve a kapcsolattartáshoz szükséges adatainak
megadása elengedhetetlen a szerződéskötéshez, ezért minden mezőt szükséges megfelelően,
pontosan kitölteni.
8. A vásárló nyilatkozatai
Tekintettel arra, hogy a távollevők közötti, elektronikus úton kötött szerződés a Vásárló
számára fizetési kötelezettséget keletkeztet, az Eladó erre vonatkozóan egyértelműen és jól
látható módon, közvetlenül az adatbeviteli mezők alatt adja meg az erre vonatkozó
tájékoztatást.
A Vásárló az Eladó által megjelenített tájékoztatás előtt elhelyezett jelölő négyzet
kipipálásával kifejezetten tudomásul veszi, hogy a megrendelés elküldése fizetési
kötelezettséget von maga után.
9. Megrendelés (vételi ajánlat) elküldése
A szerződéses feltételek elfogadása és a megrendelés elküldésével felmerülő fizetési
kötelezettség tudomásul vételéről szóló nyilatkozat megtételét követően a „MEGRENDELÉS
LEADÁSA” gombot megnyomva elküldheti a megrendelését.
A Megrendelés leadása gomb megnyomásával a Vásárlót fizetési kötelezettség terheli,
melynek teljesítését a megrendeléskor választott módon köteles végrehajtani.
V. A szerződéskötés technikai lépései – A
megrendelés fogadása, elfogadása
10. A megrendelés visszaigazolása
A megrendelés elküldésekor a képernyőn azonnali üzenetként megjelenik egy tájékoztatás
arról, hogy technikailag sikeresen megvalósult a megrendelés elküldése. A Vásárló által
megadott e-mail címére 48 órán belül küldünk Önnek egy automatikus visszaigazolást, amely
tartalmazza megrendelése adatait. Amennyiben nem kap ilyen levelet, kérjük, vegye fel
velünk a kapcsolatot, a már jelzett módon, az ügyfélszolgálati elérhetőségeken. Amennyiben a
megrendelés elküldését követő 48 órán belül nem kap a megrendelése (vételi ajánlata)
fogadásáról e-mailt, Ön az ajánlati kötöttség alól mentesül.
A megadott telefonszámon a megrendelés teljesítésének visszaigazolásához további
megerősítést kérhetünk annak igazolására, hogy a megrendelést valóban a megrendelőlap
kitöltője kérelmezte.
11. A megrendelések feldolgozása
A megrendelések feldolgozása munkanapokon hétfő/ péntek történik 8.00-16.00 óra között. A
megrendelés feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelésre,
de ha az a munkaidő lejárta után történik, csak az azt követő munkanapon kerül feldolgozásra
a megrendelés.
A hétvégén vagy ünnepnapokon beérkezett megrendelés a munkaszüneti napot követő első
munkanapon kerül feldolgozásra.
Miután elvégeztük megrendelésének feldolgozását, a megadott e-mail címére küldött levélben
tájékoztatjuk a megrendelés (vételi ajánlata) elutasításáról vagy elfogadásáról.
Az Ön megrendelésének elutasítása esetén nem jön létre a Felek között szerződés.
Az Ön által elküldött megrendelés elfogadásával a szerződés akkor jön létre, amikor az Eladó
által elküldött – a megrendelés elfogadásáról szóló – e-mail az Ön számára a
levelezőrendszerében hozzáférhetővé válik.
A Felek között létrejött szerződéssel kötelezettség keletkezik a szolgáltatás teljesítésére és
jogosultság a szolgáltatás követelésére.
12. Különös szabályok ajánlatkérés alapján,
egyedileg megtárgyalt szerződéses feltételekről
Vállalkozásunk lehetőséget biztosít a vevők számára, hogy e-mailben, illetve a weboldalon
elhelyezett ajánlatkérő űrlap kitöltésével ajánlatot kérjenek. Az ajánlatkérés elküldése
semmilyen költséggel nem jár, és semmilyen fizetési kötelezettséget nem von maga után.
Amennyiben a Vevő a meghirdetett áruk tekintetében árajánlatot kér az Eladótól, az Eladó az
ajánlatot e-mailben küldi meg az ajánlatot kérőnek. Az Eladó az ajánlatát az ajánlati kötöttség
idejéig tartja fenn az ajánlatban foglalt egyedi feltételekkel. A Vevő az ajánlat elfogadását emailben köteles megerősíteni az Eladónak, az ajánlat elfogadásáról szóló nyilatkozat
beérkezésével a felek között a szerződés létrejön. Az ajánlatban nem szabályozott
kérdésekben a jelen ÁSZF irányadó.
13. A szerződésszerű teljesítés követelményei
A szolgáltatásnak a teljesítés időpontjában meg kell felelnie a fogyasztó és vállalkozás közötti,
az áruk adásvételére, valamint a digitális tartalom szolgáltatására és digitális szolgáltatások
nyújtására irányuló szerződések részletes szabályairól szóló 373/2021. (VI.30.) Korm.
rendeletben foglalt követelményeknek.
Ahhoz, hogy az Eladó részéről történő teljesítés szerződésszerűnek minősüljön, a szerződés
tárgyát képező szolgáltatásnak
 meg kell felelnie a szerződésben foglalt leírásnak, mennyiségnek, minőségnek,
típusnak, valamint rendelkeznie kell a szerződésben meghatározott
funkcionalitással, kompatibilitással, interoperabilitással és egyéb, a szerződés
szerinti jellemzőkkel;
 alkalmasnak kell lennie a fogyasztó által meghatározott bármely célra, amelyet a
fogyasztó legkésőbb a szerződés megkötésekor az Eladó tudomására hozott, és
amelyet az Eladó elfogadott;
 rendelkeznie kell a szerződésben meghatározott valamennyi tartozékkal, használati
útmutatóval – ideértve az üzembe helyezésre vonatkozó utasítást, a telepítési
utasítást, valamint az ügyfélszolgálati támogatást –; és
 biztosítania kell a szerződésben meghatározott frissítéseket.
Fenti követelmények teljesülése mellett továbbá – a szerződés tárgyát képező szolgáltatásnak
 alkalmasnak kell lennie azokra a célokra, amelyeket azonos típusú szolgáltatás
esetén jogszabály, műszaki szabvány vagy műszaki szabvány hiányában az irányadó
magatartási kódex előír;
 rendelkeznie kell a fogyasztó által észszerűen elvárható azon mennyiséggel,
minőséggel, teljesítmény- és egyéb jellemzőkkel – különösen a funkcionalitás, a
kompatibilitás, a hozzáférhetőség, a folyamatosság és a biztonságosság tekintetében –,
amely azonos típusú szolgáltatás esetén szokásos, figyelembe véve az Eladó, annak
képviselője vagy az értékesítési láncban részt vevő más személy a szolgáltatás konkrét
tulajdonságaira vonatkozó nyilvános – különösen hirdetésben vagy címkén tett –
kijelentését;
 rendelkeznie kell a fogyasztó által észszerűen elvárható tartozékokkal és
útmutatókkal – ideértve a csomagolást, illetve az üzembe helyezésre vonatkozó
utasítást –; és
 meg kell felelnie az Eladó által a szerződéskötést megelőzően mintaként, modellként
bemutatott vagy próbaverzióként elérhetővé tett szolgáltatás tulajdonságainak,
leírásának.
A szolgáltatásnak nem kell megfelelnie a fenti nyilvános kijelentésnek, ha a kötelezett
bizonyítja, hogy
 a nyilvános kijelentést nem ismerte, és azt nem is kellett ismernie;
 a nyilvános kijelentést a szerződéskötés időpontjáig már megfelelő módon
helyesbítették; vagy
 a nyilvános kijelentés a jogosult szerződéskötési elhatározását nem befolyásolhatta.
A szerződéskötést követően a Vevőnek az ügyfélszolgálati elérhetőségeinken van lehetőség
kérelemmel, panasszal, minőségi kifogással élni.
VI. Tájékoztatás a fogyasztót megillető
elállási jogról
A távollévők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. (II.26). Korm. rendelet 20.§
rendelkezései értelmében Önt a szerződés megkötésétől az alábbiak szerint illeti meg a
szerződéstől indokolás nélkül való elállás joga.
Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől.
A fenti határidő
 a termék adásvételére irányuló szerződés esetében: attól a naptól számított 14 nap
elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik
személy a terméket átveszi;
 több termék szolgáltatásakor: attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen
Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó termék
átveszi;
 több tételből vagy darabból álló termék szolgáltatásakor: „amelyen Ön vagy az Ön
által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó tételt vagy darabot
átveszi;
Ön az elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvétele közötti időszakban is
gyakorolhatja.
Ha a szerződés megkötésére Ön tett ajánlatot, a szerződés megkötése előtt Önt megilleti az
ajánlat visszavonásának joga, ami a szerződés megkötésére kiterjedő ajánlati kötöttséget
megszünteti.
Amennyiben élni kíván elállási jogával, úgy ezt egyértelmű nyilatkozatban köteles közölni
velünk. Nyilatkozatát választása szerint (pl. postán, vagy e-mailen, vagy személyesen)
juttathatja el számunkra, ebből a célból felhasználhatja a Webáruházban letölthető elállási
nyilatkozat mintát is. Ön határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő
lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát.
Az elállási nyilatkozat megérkezését követően elektronikus adathordozón haladéktalanul
visszaigazoljuk Önnek az elállás tudomásul vételét és haladéktalanul, de legkésőbb az
elállásról való tudomásszerzéstől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által
ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben
felmerült költségeket is (pl. a szállítás díját is). Ez alól kivétel, ha Ön olyan kifejezetten a
legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott, az Eladó
nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltségeket.
Elállása esetén a megrendelt terméket köteles elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14
napon belül kérjük visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő
letelte előtt elküldi a terméket. A visszaküldés költsége Önt terheli.
A visszafizetési kötelezettség kapcsán mindaddig visszatarthatjuk az Önnek visszajáró
összeget, amíg a szolgáltatott terméket vissza nem kaptuk, vagy amíg a termék
visszaküldéséről az Ön hitelt érdemlő igazolását nem kaptuk meg. A két időpont közötti
eltérés esetén a korábbi időpontot kell, hogy figyelembe vegyük.
Az Önnek visszajáró összeget az Ön által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon
térítjük vissza. Az Ön kifejezett beleegyezése alapján a visszatérítésre más fizetési módot is
alkalmazhatunk, de Önt ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti.
A vállalkozás követelheti a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének
megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt bekövetkezett
értékcsökkenés megtérítését, illetve – ha a szolgáltatásra irányuló szerződés teljesítését a
fogyasztó kifejezett kérésére a teljesítési határidő előtt megkezdte és gyakorolja a felmondás
jogát – ésszerű költségeinek megtérítését.
Kivételek az elállási jog alól:
Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a hivatkozott jogszabály 29. §-a értelmében, nem illeti meg
az elállás joga az alábbi esetekben:
1. a) a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének
teljesítését követően, ha az Eladó a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes
beleegyezésével kezdte meg, és Ön tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének
teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;
2. b) olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac
az Eladó által nem befolyásolható, és az elállási határidő alatt is lehetséges
ingadozásától függ;
3. c) olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet az Ön utasítása alapján vagy
kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a
fogyasztó személyére szabtak;
4. d) romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;
5. e) olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai
okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;
6. f) olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően
elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;
7. g) olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke az Eladó által
nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az
adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére
csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor;
8. h) olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél az Eladó az Ön kifejezett kérésére
keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése
céljából, mely nem érinti az Ön által kifejezetten kért szolgáltatásokon és a
karbantartás vagy a javítás elvégzéséhez felhasznált cserealkatrészeken felül kínált
szolgáltatásokra vagy termékre kiterjedő elállási jogot;
9. i) lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver
példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően Ön a csomagolást
felbontotta;
10. j) hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;
11. k) nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;
12. l) lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás,
személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez
kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben
meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki;
13. m) a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha az Eladó
az Ön kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és Ön e
beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés
megkezdését követően elveszíti az elálláshoz fűződő jogát.
VII. Hibás teljesítésre vonatkozó
szabályok
A 45/2014. (II.26.) Korm rendelet 11.§ (1) bekezdés m)-n) bekezdéseiben foglaltak alapján, a
jelen fejezetben tájékoztatjuk Önt a hibás teljesítésre vonatkozó, fogyasztót megillető kellékés termékszavatossági jogokról, illetve a jótállás fennállásáról és annak feltételeiről.
A Polgári törvénykönyv hibás teljesítésre vonatkozó szabályait a 373/2021. Korm. rendelettel
együtt kell alkalmazni, mely meghatározza a fogyasztó és vállalkozás közötti, az áruk
adásvételére, valamint a digitális tartalom szolgáltatására és digitális szolgáltatások nyújtására
irányuló szerződések részletes szabályait, ideértve a szerződésszerű teljesítést, a hibás
teljesítést és a kellékszavatosságra, valamint a jótállásra vonatkozó különös szabályokat.
Hibás teljesítés: ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben
vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Nem teljesít hibásan az Eladó,
ha a Vásárló a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés
időpontjában ismernie kellett.
A 373/2021. Korm. rendelet értelmében az áru adásvételére vonatkozó szerződés tekintetében
az Eladó hibásan teljesít, ha az áru hibája a szakszerűtlen üzembe helyezéséből fakad, feltéve,
hogy
1. a) az üzembe helyezés az adásvételi szerződés részét képezi, és azt az Eladó végezte
el, vagy az Eladó felelősségvállalása mellett végezték el; vagy
2. b) az üzembe helyezést a fogyasztónak kellett elvégeznie, és a szakszerűtlen üzembe
helyezés az Eladó által – illetve digitális elemeket tartalmazó áruk esetében a digitális
tartalom vagy digitális szolgáltatás szolgáltatója által – rendelkezésre bocsátott
üzembe helyezési utasítások hiányosságainak következménye.
Ha az adásvételi szerződés szerint az árut az Eladó helyezi üzembe, vagy az üzembe helyezés
az Eladó felelősségvállalása mellett történik, a teljesítést akkor kell az Eladó által
befejezettnek tekinteni, amikor az üzembe helyezés befejeződött.
14. Kellékszavatosság
Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?
Ön az Eladó hibás teljesítése esetén az Eladóval szemben kellékszavatossági igényt
érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv, valamint fogyasztói szerződés esetén a 373/2021
(VI.30.) Korm. rendelet szabályai szerint.
Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?
Ön – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:
Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény
teljesítése lehetetlen vagy az Eladó számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan
többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy
igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a szerződéstől elállhat.
Fogyasztónak nem minősülő vásárló a hibát az Eladó költségére maga is kijavíthatja, illetve
mással is kijavíthatja.
Különös szabály a kijavításra vonatkozóan, hogy a Fogyasztó és vállalkozás közötti – ingó
dolognak minősülő áru adásvételére, digitális tartalom szolgáltatására irányuló – szerződés
esetén a Fogyasztó kellékszavatossági jogai gyakorlása keretében a hibát az Eladó
költségére maga nem javíthatja ki, illetve mással sem javíttathatja ki azt.
Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön
viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra az Eladó adott okot.
Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?
Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés esetén a fogyasztó kellékszavatossági igénye a
teljesítés időpontjától számított két év alatt évül el. Tehát a szerződés teljesítésétől számított
két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Ha a
fogyasztó és az Eladó közötti szerződés tárgya használt dolog, a felek rövidebb elévülési
időben is megállapodhatnak; egy évnél rövidebb elévülési határidő ebben az esetben sem
köthető ki érvényesen.
Fogyasztónak nem minősülő vásárlók esetében a kellékszavatossági jog érvényesítési
határideje 1 év, amely a teljesítés (átadás) napján indul.
A hiba közlésére vonatkozó szabályok:
Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul közölni velünk. Fogyasztó és az
Eladó közötti szerződés esetén a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát
késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. Ez nem jelenti azt, hogy a fogyasztó a
kellékszavatossági igényét kizárólag nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő
hónapon belül közölheti, és azt sem, hogy az ennél hosszabb idő elteltével történő hibaközlés
késedelmesnek minősül, csupán azt jelenti, hogy a két hónapos időtartamon belül a közlés
késedelmére nem lehet hivatkozni. Ha a fogyasztó a hibát a felfedezésen túl közölte a
vállalkozással, az eset körülményeinek mérlegelésével ítélhető meg, hogy a hibaközlés kellő
időben történt-e.
Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?
Ön az Eladóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.
Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének (általános)?
A fogyasztói szerződés keretében eladott az áruk és digitális elemet tartalmazó áru
esetében:
Fogyasztói szerződés esetében ellenkező bizonyításig vélelmezni kell, hogy az áru és a
digitális elemeket tartalmazó áru teljesítésének időpontjától számított egy éven belül
felismert hiba már az áru teljesítésének időpontjában fennállt, kivéve, ha e vélelem az áru
természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen. Ebből következik, hogy a
fogyasztó által a teljesítést követő egy éven túl felismert hiba esetén nem kell vélelmezni azt,
hogy a hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt, hanem az külön a fogyasztónak kell
bizonyítania. Ha a fogyasztó – kétséget kizáró módon bizonyítva – a teljesítéstől számított
egy éven belül ismeri fel a hibát, de azt a teljesítéstől számított egy éven túl, a közlésre
vonatkozó határidőben közli, a fenti vélelem akkor is fennáll.
Melyek az áru adásvétele esetén irányadó sajátos szabályok?
Az Eladó a 373/2021. Korm. rendelet szabályai szerint megtagadhatja az áru
szerződésszerűvé tételét, ha a kijavítás, illetve a kicserélés lehetetlen, vagy ha az aránytalan
többletköltséget eredményezne az Eladónak, figyelembe véve valamennyi körülményt,
ideértve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, valamint a szerződésszegés
súlyát.
A fogyasztó akkor is jogosult – a szerződésszegés súlyához igazodva – az
ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelni, vagy az adásvételi szerződést
megszüntetni, ha
1. az Eladó nem végezte el a kijavítást vagy kicserélést, vagy elvégezte azt, de részben
vagy egészben nem teljesítette azt a feltételt, miszerint
 az Eladónak a saját költségére kell biztosítani a kicserélt termék visszavételét.
 Ha a kijavítás vagy kicserélés olyan áru eltávolítását teszi szükségessé, amelyet az áru
jellegének és céljának megfelelően – a hiba felismerhetővé válása előtt – üzembe
helyeztek, akkor a kijavításra vagy kicserélésre vonatkozó kötelezettség magában
foglalja a nem megfelelő áru eltávolítását és a csereként szállított vagy kijavított áru
üzembe helyezését vagy az eltávolítás, illetve üzembe helyezés költségeinek viselését.
illetve vagy megtagadta az áru szerződésszerűvé tételét arra hivatkozással, hogy a kijavítás,
illetve a kicserélés lehetetlen, vagy az aránytalan többletköltséget eredményezne az Eladónak;
1. ismételt teljesítési hiba merült fel, annak ellenére, hogy az Eladó megkísérelte az áru
szerződésszerűvé tételét;
2. a teljesítés hibája olyan súlyú, hogy azonnali árleszállítást vagy az adásvételi
szerződés azonnali megszüntetését teszi indokolttá; vagy
3. az Eladó nem vállalta az áru szerződésszerűvé tételét, vagy a körülményekből
nyilvánvaló, hogy az Eladó észszerű határidőn belül vagy a fogyasztónak okozott
jelentős érdeksérelem nélkül nem fogja az árut szerződésszerűvé tenni.
Ha a fogyasztó hibás teljesítésre hivatkozva kívánja megszüntetni az adásvételi szerződést, az
Eladót terheli annak bizonyítása, hogy a hiba jelentéktelen.
A fogyasztó jogosult a vételár még fennmaradó részét – a szerződésszegés súlyához igazodva
– részben vagy egészben visszatartani mindaddig, amíg az Eladó nem tesz eleget a teljesítés
szerződésszerűségével és a hibás teljesítéssel kapcsolatos kötelezettségeinek.
Az áru kijavításának vagy kicserélésének elvégzésére nyitva álló észszerű határidőt attól az
időponttól kell számítani, amikor a fogyasztó közölte a hibát az Eladóval.
A fogyasztónak az árut a kijavítás vagy kicserélés teljesítése érdekében az Eladó
rendelkezésére kell bocsátania.
Az Eladónak a saját költségére kell biztosítania a kicserélt áru visszavételét. Ha a kijavítás
vagy kicserélés olyan áru eltávolítását teszi szükségessé, amelyet az áru jellegének és céljának
megfelelően – a hiba felismerhetővé válása előtt – üzembe helyeztek, akkor a kijavításra vagy
kicserélésre vonatkozó kötelezettség magában foglalja a nem megfelelő áru eltávolítását és a
csereként szállított vagy kijavított áru üzembe helyezését vagy az eltávolítás, illetve üzembe
helyezés költségeinek viselését.
Az ellenszolgáltatás leszállítása akkor arányos, ha annak összege megegyezik a fogyasztónak
szerződésszerű teljesítés esetén járó, valamint a fogyasztó által ténylegesen megkapott áru
értékének különbözetével.
A fogyasztó adásvételi szerződés megszüntetésére vonatkozó kellékszavatossági joga az
Eladónak címzett, a megszüntetésre vonatkozó döntést kifejező jognyilatkozattal
gyakorolható.
Ha a hibás teljesítés az adásvételi szerződés alapján szolgáltatott árunak csak meghatározott
részét érinti, és azok tekintetében a szerződés megszüntetésére vonatkozó jog gyakorlásának
feltételei fennállnak, a fogyasztó az adásvételi szerződést csak a hibás áru tekintetében
szüntetheti meg, de az azokkal együtt szerzett bármely egyéb áru vonatkozásában is
megszüntetheti, ha a fogyasztótól nem várható el észszerűen, hogy csak a szerződésnek
megfelelő árukat tartsa meg.
Ha a fogyasztó az adásvételi szerződést teljes egészében vagy – az előző bekezdés szerint – az
adásvételi szerződés alapján szolgáltatott áruk egy része tekintetében szünteti meg, úgy
 a fogyasztónak az Eladó költségére vissza kell küldenie az Eladónak az érintett árut; és
 az Eladónak haladéktalanul vissza kell térítenie a fogyasztó részére az érintett áru
vonatkozásában teljesített vételárat, amint az árut vagy az áru visszaküldését
alátámasztó igazolást átvette.
15. Termékszavatosság
Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?
Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – a kellékszavatossági igényt vagy
termékszavatossági igényt érvényesíthet.
Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?
Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését
kérheti.
Milyen esetben minősül a termék hibásnak?
A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi
követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő
tulajdonságokkal.
Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két
éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.
Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával
szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén
Önnek kell bizonyítania.
A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?
A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha
bizonyítani tudja, hogy:
 a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
 a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem
volt felismerhető vagy
 a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
 A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.
Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági
igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének
eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre
vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval (forgalmazóval) szemben érvényesítheti.
16. Jótállás
Az Eladó az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003.
(IX.22.) Korm. rendelet 1. számú mellékletében felsorolt új tartós fogyasztási cikkek (ideértve
a rendeletben meghatározott tartozékokat és alkotórészeket) értékesítése esetén köteles
jótállásra.
Mentesül az Eladó a jótállási kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után
keletkezett.
Amennyiben az Eladó a jogszabályon alapuló kötelező jótállás mellett önként jótállást vállal,
a fogyasztó részére legkésőbb a termék teljesítésének időpontjában jótállási nyilatkozatot ad
át tartós adathordozón.
A jótállási nyilatkozatban fel kell tüntetni:
1. a) az arra vonatkozó egyértelmű nyilatkozatot, hogy az áru hibás teljesítése esetén a
fogyasztót a jogszabály szerinti kellékszavatossági jogok gyakorlása térítésmentesen
megilleti, e jogait a jótállás nem érinti;
2. b) a jótállásra kötelezett nevét és címét;
3. c) a fogyasztó által a jótállás érvényesítése érdekében követendő eljárást;
4. d) azon áru megjelölését, amelyre a jótállás vonatkozik és
5. e) a jótállás feltételeit.
Ha a Gyártó meghatározott áru tekintetében meghatározott időtartamra a tartósságra
vonatkozó jótállást nyújt, a fogyasztó közvetlenül a gyártótól követelheti a tartósságra
vonatkozó jótállás teljes időtartama alatt, hogy az áru hibáját javítsa ki, vagy az árut cserélje
ki, a kellékszavatossági jogok gyakorlására vonatkozó szabályok szerint.
A jótállási igény a jótállási határidőben érvényesíthető. Ha a jótállásra kötelezett
kötelezettségének a jogosult felhívására – megfelelő határidőben – nem tesz eleget, a jótállási
igény a felhívásban tűzött határidő elteltétől számított három hónapon belül akkor is
érvényesíthető bíróság előtt, ha a jótállási idő már eltelt. E határidő elmulasztása jogvesztéssel
jár. A jótállási idő meghosszabbodik a javításra átadás napjától azzal az idővel, amikor a
javításra átadott terméket a fogyasztó nem használhatta. A jótállási igény érvényesítésére
egyebekben a kellékszavatossági jogok gyakorlására vonatkozó szabályokat kell megfelelően
alkalmazni.
A kötelező jótállás időtartama:
Termék eladási ár Kötelező jótállás
időtartama Jótállási idő kezdete
10.000-100.000 Ft
1 év
A jótállási határidő a termék fogyasztó részére
történő átadása, vagy a vállalkozó (vagy nevében
eljáró személy) által történő üzembe helyezés
napjával kezdődik. A fogyasztó által történő
üzembe helyezés esetén, amennyiben a fogyasztó a
fogyasztási cikket hat hónapot túl helyezteti
üzembe, a jótállás határidő kezdőnapja a
fogyasztási cikk átadásának napja.
Javítás esetén a jótállás időtartama a javításra
átadás napjától azzal az idővel meghosszabbodik,
amikor a fogyasztó a hiba miatt nem használhatta a
terméket.
100.001-250.000 Ft
2 év
250.001- től 3 év
Felhívom a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt,
illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem
érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok a kellék- illetve
termékszavatosságnál meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.
A jótállási jogok érvényesítésének nem lehet feltétele a fogyasztási cikk felbontott
csomagolásának visszaszolgáltatása.
A fogyasztó a kijavítás iránti igényét a választása szerint az Eladó székhelyén, bármely
telephelyén, fióktelepén és az Eladó által a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál
közvetlenül is érvényesítheti.
A termék üzembe helyezésétől számított 3 munkanapon belüli meghibásodás esetén az Eladó
a termék cseréjére köteles.
Kicserélés iránti igény teljesítésekor az Eladónak a jótállási jegyen fel kell tüntetnie a
kicserélés tényét és időpontját.
Kijavítás során a fogyasztási cikkbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre. Az első alkalommal
történő javítás során az Eladó részéről megállapítást nyer, hogy a termék nem javítható,
köteles – a fogyasztó eltérő rendelkezésének hiányában – kicserélni. Ha cserére nincs
lehetőség, az Eladó által bemutatott számlán vagy nyugtán feltüntetett vételárat 8 napon belül
köteles visszatéríteni.
Ha a jótállási időtartam alatt a termék három alkalommal történő kijavítást követően ismét
meghibásodik, – és a fogyasztó másként nem rendelkezik, illetve nem kéri a vételár arányos
leszállítását, vagy a fogyasztási cikket megjavítását az Eladó költségére, az Eladó köteles 8
napon belül kicserélni. Ha erre nincs lehetőség az Eladó köteles a bizonylaton/számlán
feltüntetett vételárat 8 napon belül visszatéríteni. Ha a kijavításra az erre vonatkozó igény
közlésétől számított harmincadik napig nem kerül sor, és a fogyasztó eltérően nem
rendelkezik, a határidő eredménytelen elteltét követő 8 napon belül köteles kicserélni, vagy ha
erre nincs lehetőség, a vételárat a fogyasztó részére visszatéríteni.
Ha a fogyasztó a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől)
számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, az Eladó nem hivatkozhat
aránytalan többletköltségre, hanem köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a
meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.
A jogszabály alapján kötelező jótállás alá eső rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb,
vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható fogyasztási cikket – a
járművek kivételével – az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha a kijavítás az üzemeltetés
helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról az Eladó,
vagy – a javítószolgálatnál közvetlenül érvényesített kijavítás iránti igény esetén – a
javítószolgálat gondoskodik.
Az Eladó a jogszabályban meghatározott tartalommal köteles jótállási jegyet kibocsátani és a
fogyasztási cikkel átadni a vásárlónak a termék átvételekor.
A jótállási jegyen fel kell tüntetni:
1. a) az Eladó nevét, címét,
2. b) a fogyasztási cikk azonosítására alkalmas megnevezését és típusát, valamint – ha
van – gyártási számát,
3. c) a gyártó nevét, címét, ha a gyártó nem azonos az Eladóval,
4. d) a szerződéskötés, valamint a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadásának
vagy – az Eladó vagy közreműködője általi üzembe helyezés esetén – a fogyasztási
cikk üzembe helyezésének időpontját,
5. e) a fogyasztó jótállásból eredő jogait, azok érvényesíthetőségének határidejét, helyét
és feltételeit, továbbá
6. f) az arról szóló tájékoztatást, hogy fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei
(fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák által működtetett békéltető testület eljárását is
kezdeményezheti,
7. g) az Eladó bélyegzőlenyomatát és a kiállítás során a képviseletében eljáró személy
aláírását, elektronikus dokumentumon való átadás esetén az elektronikus aláírást.
A jótállási jegynek utalnia kell arra, hogy a jótállás a fogyasztó jogszabályból eredő jogait
nem érinti.
A jogszabályi előírásnak megfelelő jótállási jegyet az Eladó legkésőbb az üzembe helyezést
követő napon elektronikus úton is megküldheti (átadhatja) a fogyasztónak. Elektronikusan
átadott számla akkor adható át elektronikus jótállási jegyként, ha a tartalma megfelel a
jótállási jegyre vonatkozó előírásoknak. A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a jótállási
jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása a jótállás érvényességét nem érinti.
A kötelező jótállás az alábbi, a fogyasztó és az Eladó közötti szerződés keretében eladott új
tartós fogyasztási cikkekre terjed ki:
1. 10 000 forintot elérő eladási árú háztartási készülékek, így különösen hűtőszekrény,
fagyasztó, kombinált hűtőszekrény, villanytűzhely, mosógép, centrifuga, szárítógép és
ezek bármely kombinációja, mosogatógép, vasaló, vízmelegítő, fűtő-,
légkondicionáló- és egyéb légállapot-szabályozó berendezés, porszívó, gőzzel működő
tisztítógép, szőnyegtisztító-gép, padlósúroló- és fényesítőgép, varrógép, kötőgép,
villanybojler, szivattyú;
2. 10 000 forintot elérő eladási árú villamos energiával működtetett konyhai kisgépek,
így különösen mikrohullámú sütő, kenyérsütő, kenyérpirító, kávéfőző, kávéfőzőgép,
vízforraló, konyhai robotgép, grillsütő, olajsütő, ostyasütő, fánksütő, gofrisütő,
szendvicssütő, elektromos palacsintasütő, elektromos pizzasütő, elektromos
rotyogtatófazék, elektromos serpenyő, elektromos popcornkészítő, elektromos
kontaktgrill, forgónyárs, mini tűzhely, rizsfőző készülék, tésztafőző, tojásfőző,
ételpároló, légkeveréses főzőedény, gyümölcsaszaló;
3. 10 000 forintot elérő eladási árú gázkészülékek, így különösen tűzhely, konvektor,
gázkazán, gázbojler, gázgrill, gázzsámoly, gázsütő, gázperzselő, gázlámpa;
4. 10 000 forintot elérő eladási árú motoros kerti gépek és nem motoros kertészeti
eszközök, így különösen kapálógép, fűnyíró, fűkasza, tologatós fűnyíró;
5. 10 000 forintot elérő eladási árú motoros kézi szerszámok, így különösen láncfűrész,
fúrógép, ütvefúrógép, sarokköszörű, körfűrész, gyalu;
6. 10 000 forintot elérő eladási árú legalább egyéves kihordási idejű gyógyászati
segédeszközök és készülékek, valamint napszemüvegek;
7. 10 000 forintot elérő eladási árú egészségmegőrző termékek és eszközök, így
különösen elektromos masszírozó, mágneses termék, fényterápiás eszköz;
8. 10 000 forintot elérő eladási árú közlekedési eszközök, így különösen kerékpár,
elektromos kerékpár, elektromos roller, quad, motorkerékpár, segédmotoros kerékpár,
személygépkocsi, lakóautó, lakókocsi, utánfutós lakókocsi, utánfutó;
9. 10 000 forintot elérő eladási árú motoros vízi járművek;
10. 10 000 forintot elérő eladási árú gyermekgondozási cikkek, így különösen pelenkázó-,
illetve mosdató-állvány, babakocsi, magas- és asztalra szerelhető etetőszék, biztonsági
gyermekülés;
11. 10 000 forintot elérő eladási árú gyermekmegfigyelő berendezések, így különösen
légzésfigyelő, szívhangfigyelő, bébiőrző;
12. 10 000 forintot elérő eladási árú gyermekhinták, csúszdák és hasonló tevékenységet
igénylő gyermekjátékok bel- és kültéri, otthoni használatra;
13. 10 000 forintot elérő eladási árú világítástechnikai termékek, így különösen lámpatest,
fényforrás;
14. 10 000 forintot elérő eladási árú biztonsági riasztó- és jelzőberendezések;
15. 10 000 forintot elérő eladási árú elektronikus hírközlő végberendezések, így különösen
telefon, mobiltelefon, telefax-készülék, több funkciós készülék;
16. 10 000 forintot elérő eladási árú híradástechnikai készülékek, így különösen
üzenetrögzítő, kihangosító készülék, műholdvevő és AM Micro antenna rendszerek és
ezek részegységei, televízió, projektor, videomagnó, rádió, autórádió, rádiós
ébresztőóra, műholdas helymeghatározó, lemezjátszó, szalagos és kazettás magnó,
CD-felvevő és lejátszó, DVD-felvevő és lejátszó, játékkonzol, Blu-ray lejátszó és -író,
asztali médialejátszó, egyéni hangrendszer, keverőasztal, erősítő, hangszóró, hangfal,
mikrofon és fülhallgató, head-set;
17. 10 000 forintot elérő eladási árú információtechnikai készülékek, így különösen asztali
számítógép, laptop, note-book, tablet, PDA, monitor, nyomtató, szkenner,
fényképezőgép, film- és hangfelvevő kamera, videokamera és camcorder, diktafon,
fotónyomtató, film- és diaszkenner, MP3 és MP4 lejátszó, hordozható médialejátszó,
pendrive, memóriakártya, akkumulátor-töltő, számológép, zsebszámológép;
18. 10 000 forintot elérő eladási árú irodatechnikai berendezések, így különösen
iratmegsemmisítő, fénymásoló, laminálógép;
19. 10 000 forintot elérő eladási árú írásvetítők és filmtechnikai berendezések, így
különösen film- és írásvetítő, filmnagyító, filmelőhívó- és filmfeldolgozó készülék;
20. 10 000 forintot elérő eladási árú optikai eszközök, így különösen távcső, látcső,
mikroszkóp, teleszkóp;
21. 10 000 forintot elérő eladási árú hangszerek;
22. 10 000 forintot elérő eladási árú órák és ékszerek;
23. 10 000 forintot elérő eladási árú bel- és kültéri bútorok, fekvőmatracok;
24. 10 000 forintot elérő eladási árú mérőműszerek, generátorok, tápegységek;
25. 10 000 forintot elérő eladási árú lőfegyverek;
26. 10 000 forintot elérő eladási árú sporteszközök, vadászathoz és horgászathoz
kapcsolódó eszközök;
27. 10 000 forintot elérő eladási árú villamos energiával működtetett szépségápolási
eszközök, így különösen hajszárító, hajformázó, testszőrnyíró gép, epillátor,
villanyborotva;
28. 50 000 forintot elérő eladási árú nemes és félnemes szőrmésbőrből készült
szőrmeruházati termékek;
29. 10 000 forintot elérő eladási árú nyílászárók, így különösen ablak, kül- és beltéri ajtó,
garázsajtó;
30. 10 000 forintot elérő eladási árú árnyékolástechnikai eszközök, így különösen kézi
vagy motoros meghajtású redőny, reluxa, napellenző, szalagfüggöny;
31. 10 000 forintot elérő eladási árú kaputelefon, kamerás megfigyelőrendszer;
32. 10 000 forintot elérő eladási árú garázskapu és egyéb kapu meghajtás, vezérlés;
33. 10 000 forintot elérő eladási árú zuhanykabin, kád, csaptelep;
34. 10 000 forintot elérő eladási árú napkollektor, napelemrendszerek;
35. 10 000 forintot elérő eladási árú játék hoverboard, játék elektromos roller, játék drón;
36. 10 000 forintot elérő eladási árú külön jogszabályban nyílt kategóriába sorolt drónok;
37. 10 000 forintot elérő eladási árú, az előzőekben felsorolt termékcsoportokhoz tartozó
termékek tartozékai és alkotórészei.
17. A szavatossági és jótállási igények intézésének
rendje[1]
Szavatossági igény érvényesítésekor a szerződés megtörténtét a Vásárlónak kell bizonyítania.
Ha a szerződés megtörténtét az Eladó vitatja, az Eladó köteles felhívni a fogyasztó figyelmét a
panasztétel lehetőségére és a panaszkezelés módjára. Ha a fogyasztó az ellenérték
megfizetését igazoló számlát, vagy nyugtát bemutatja, a szerződés megkötését bizonyítottnak
kell tekinteni.
A jótállásból eredő jogok a jótállási jeggyel érvényesíthetők. A jótállási érvényességét nem
érinti a jótállási jegy szabálytalansága, vagy a jótállási jegy fogyasztó részére történő
rendelkezésre bocsátásának elmaradása. Ha az Eladó a jótállási jegyet nem bocsátotta a
fogyasztó rendelkezésére, a szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha a fogyasztó
a vételár megfizetését az ÁFA törvény alapján kibocsátott számla vagy nyugta bemutatásával
igazolja, mely esetben a jótállási jogok e számla vagy nyugta bemutatásával érvényesíthetők.
Az Eladó a nála bejelentett szavatossági vagy jótállási igényről jegyzőkönyvet köteles
felvenni, amelyben rögzíti
1. a) a Vásárló nevét, címét, valamint nyilatkozatát arról, hogy hozzájárul a
jegyzőkönyvben rögzített adatainak a rendeletben meghatározottak szerinti
kezeléséhez,
2. b) a Vásárló és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott ingó dolog
megnevezését, vételárát,
3. c) a szerződés vállalkozás általi teljesítésének időpontját,
4. d) a hiba bejelentésének időpontját,
5. e) a hiba leírását,
6. f) szavatossági vagy jótállási igénye alapján a Vásárló által érvényesíteni kívánt jogot,
továbbá
7. g) a szavatossági vagy jótállási igény rendezésének módját vagy az igény, illetve az az
alapján érvényesíteni kívánt jog elutasításának indokát.
Amennyiben ez a jegyzőkönyv felvétele időpontjában nem teljesíthető, az Eladónak 5 napon
belül kell megküldenie a Vásárló felé a szavatossági illetve jótállási igény teljesíthetőségéről
szóló tájékoztatását.
Az Eladó a Vásárló szavatossági vagy jótállási igényéről felvett jegyzőkönyvet az annak
felvételétől számított három évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóság kérésére
bemutatni.
A szavatossági vagy jótállási igény bejelentése nem minősül a fogyasztóvédelemről szóló
törvény szerinti panasznak.
Az Eladó törekszik arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül
elvégezze. Ha a kijavítás vagy a kicserélés időtartama a tizenöt napot meghaladja, akkor az
Eladó a fogyasztót tájékoztatni köteles a kijavítás vagy a csere várható időtartamáról. A
tájékoztatás a fogyasztó előzetes hozzájárulása esetén, elektronikus úton vagy a fogyasztó
általi átvétel igazolására alkalmas más módon történik.
Kijavításra, illetve a szavatossági vagy jótállási igény érvényesíthetőségének vizsgálatára
átvett termékről elismervényt kell kiállítani, amelyen fel kell tüntetni a fogyasztó nevét, címét,
a termék azonosító adatokat, az átvétel időpontját, a kijavított termék átvételének időpontját.
Az elismervény kiállítása helyett a szavatossági, illetve jótállási igényről felvett
jegyzőkönyvben is teljesíthető a termék átvételére vonatkozó fenti kötelezettség.
A Vásárló hátrányára nem köthető ki szerződési feltétel, az ilyen kikötés helyébe a vonatkozó
jogszabály rendelkezései lépnek.
VIII. Panaszkezelés
Ön az áru forgalmazásával, illetve értékesítésével kapcsolatban alábbi elérhetőségeinken tehet
szóban, vagy írásban panaszt velünk, illetve a nevünkben eljáró személyekkel szemben:
Cégnév: PAPIK SZILÁRD EV
Székhely/levelezési cím: 4311 Nyírgyulaj Bocskai út 2 /4700 MÁTÉSZALKA
ALKOTMÁNY ÚT 35-37
Az Eladó üzlete: 4700 MÁTÉSZALKA ALKOTMÁNY ÚT 35-37
Telefon: +36/707793049
E-mail: szizosport@gmail.com
Fenti elérhetőségek szolgálnak egyebekben a szerződéskötést követően ügyfélszolgálati
elérhetőségként is.
Az írásbeliség követelményének bármely olyan eszközzel eleget lehet tenni, amely lehetővé
teszi számunkra a nekünk címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós
tárolását, és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését. A
panaszát a Webáruház kapcsolat mezőjében megtalálható űrlapon is eljuttathatja hozzánk.
A szóbeli panaszt azonnal megvizsgáljuk, és szükség szerint orvosoljuk. Ha Ön a panasz
kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a panaszról és
az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet veszünk fel, és szóbeli
panasz esetén helyben átadjuk Önnek, telefonon érkezett, illetve egyéb módon, írásban
beérkezett panasz esetén legkésőbb a panaszra adott érdemi válasszal együtt küldjük meg az
Ön részére. A hozzánk érkezett panaszt a beérkezésétől számított 30 napon belül
megvizsgáljuk és arra érdemi választ adunk. Elutasító válasz esetén az elutasítást írásban meg
is kell indokolnunk.
A panasz felvételéhez szükséges:
1. a) a Vásárló neve, lakcíme,
2. b) a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,
3. c) a Vásárló panaszának részletes leírása, a Vásárló által bemutatott iratok,
dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,
4. d) az Eladó nyilatkozata a Vásárló panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben
a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,
5. e) a jegyzőkönyvet felvevő személy és – telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési
szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével – a Vásárló aláírása,
6. f) a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,
7. g) telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt
szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.
A panaszt a felvétel napjától számított három évig, az arra adott válasszal együtt őrizzük meg.
Arra törekszünk, hogy a szerződéséből eredő jogviták elsősorban békés úton történő
rendezzük.
Az elutasított panasz esetén tájékoztatjuk Önt, hogy a panasz jellegére tekintettel mely
hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti, ezek elérhetőségéről és a békéltető
testületi eljárás általunk történő igénybevételéről is.
IX. Jogi igények érvényesítése – Online
vitarendezés, Békéltető Testület, hatósági
eljárás
Online vitarendezési Platform igénybe vétele
A fogyasztói jogviták online rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a
2009/22/EK irányelv módosításáról (fogyasztói online vitarendezési irányelv) szóló, 2013. évi
május 21.-i 524/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: rendelet)
alapján az Európai Bizottság létrehozott egy online vitarendezési platformot, amely
igénybe vehető az online adásvételi vagy szolgáltatási szerződést kötők között fogyasztói
jogvita esetén mind a fogyasztók, mind a kereskedők számára. A rendelet hatálya
közvetlenül kiterjed az Unióban letelepedett, Magyarországon székhellyel rendelkező online
adásvételi vagy szolgáltatási szerződésekben érintett kereskedőre, amennyiben közte és a
fogyasztó között létrejött online adásvételi vagy szolgáltatási szerződéssel kapcsolatban
fogyasztói jogvita merül fel. Ahhoz, hogy az online vitarendezési platformot használni tudja,
előzőleg regisztrálnia kell az Európai Bizottság rendszerében. Az online vitarendezési
platformot az Európai Bizottság rendszerében való regisztrációt követően az alábbi link
segítségével érheti el: http://ec.europa.eu/odr. Az oldal betöltését követően válassza ki a
kívánt nyelvet, jelentkezzen be és kövesse az oldal utasításait.
Békéltető Testülethez fordulás joga
Amennyiben az Ön fogyasztói panaszát elutasítjuk, úgy Ön jogosult a lakóhelye vagy
tartózkodási helye szerinti Békéltető Testülethez is fordulni, amelynek hatáskörébe tartozik a
fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A belföldi lakóhely, vagy tartózkodási
hely hiányában az eljáró békéltető testület illetékességét az Eladó székhelye alapítja meg. Az
Eladó székhelye szerint illetékes Békéltető Testület: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Békéltető Testület (további információ: http://bekeltetes-szabolcs.hu/)
Az eljárás célja: egyezség létrehozása a felek között, vagy döntéshozatal a fogyasztói jogok
érvényesítésének biztosítása érdekében. A fogyasztó, vagy az Eladó kérésére tanácsot ad a
fogyasztót megillető jogokkal és kötelezettségekkel kapcsolatosan.
A békéltető testület előtti eljárás megindításának feltétele, hogy a fogyasztó az érintett
vállalkozással közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését. A békéltető eljárásában a
Webáruház üzemeltetője a vonatkozó jogszabály alapján köteles részt venni és
együttműködni. A testületek listája: BÉKÉLTETŐ TESTÜLETEK
A kérelmet a békéltető testület elnökéhez kell írásban benyújtani.
A kérelemnek tartalmaznia kell:
 a fogyasztó nevét, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét
 a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás nevét, székhelyétvagy érintett telephelyét
 ha az eljárásra a lakóhelye szerint illetékes testület helyett a szerződés teljesítésének
helye vagy a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás székhelye szerinti békéltető
testületet választja, a teljesítés helyére vonatkozó nyilatkozatát
 a fogyasztó álláspontjának rövid leírását, az azt alátámasztó tényeket és
azok bizonyítékait
 a nyilatkozatát arra nézve, hogy az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelte a
vitás ügy rendezését.
 a nyilatkozatát arra nézve, hogy az ügyben más békéltető testület eljárását
nem kezdeményezte, közvetítői eljárás nem indult, keresetlevél beadására, illetve
fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelem előterjesztésére nem került sor
 a testület döntésére irányuló indítvány
 a fogyasztó aláírását
A kérelemhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát (kivonatát), amelynek
tartalmára a fogyasztó bizonyítékként hivatkozik, így különösen az Eladónak az írásbeli
nyilatkozatát a panasz elutasításáról, ennek hiányában a fogyasztó rendelkezésére álló egyéb
írásos bizonyítékot az egyeztetés megkísérléséről.
Ha a fogyasztó meghatalmazott útján jár el, a kérelemhez csatolni kell a meghatalmazást.
A békéltető testület eljárása nem érinti az igények bírósági úton való érvényesíthetőségét.
Békéltető testületek elérhetősége
Baranya Megyei Békéltető Testület
Cím: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36.
Telefonszám: 06-72-507-154
Fax: 06-72-507-152
E-mail: abeck@pbkik.hu; mbonyar@pbkik.hu
Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület
Cím: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.
Telefonszám: 06-76-501-500; 06-76-501-525, 06-
76-501-523
Fax: 06-76-501-538
E-mail: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu
Honlap: www.bacsbekeltetes.hu
Békés Megyei Békéltető Testület
Cím: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.
Telefonszám: 06-66-324-976
Fax: 06-66-324-976
E-mail: eva.toth@bmkik.hu
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető
Testület
Cím: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.
Telefonszám:06-46-501-091;06-46-501-870
Fax: 06-46-501-099
E-mail: bekeltetes@bokik.hu
Budapesti Békéltető Testület
Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. 99. I. em.
Csongrád-Csanád Megyei Békéltető Testület
Cím: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
111.
Telefonszám: 06-1-488-2131
E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu
Honlap: bekeltet.bkik.hu
Telefonszám: 06-62-554-250/118
Fax: 06-62-426-149
E-mail: bekelteto.testulet@csmkik.hu
Fejér Megyei Békéltető Testület
Cím: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.
Telefonszám:06-22-510-310
Fax: 06-22-510-312
E-mail: fmkik@fmkik.hu
Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület
Cím: 9021 Győr, Szent István út 10/a.
Telefonszám: 06-96-520-217
Fax: 06-96-520-218
E-mail: bekeltetotestulet@gymskik.hu
Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület
Cím: 4025 Debrecen, Vörösmarty u. 13-15.
Telefonszám: 06-52-500-710
Fax: 06-52-500-720
E-mail: korosi.vanda@hbkik.hu
Heves Megyei Békéltető Testület
Cím: 3300 Eger, Faiskola út 15.
Telefonszám: 06-36-429-612
Fax: 06-36-323-615
E-mail: hkik@hkik.hu
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület
Cím: 5000 Szolnok, Verseghy park 8. III. emelet
305-306.
Telefonszám: 06-56-510-621, 06-20-373-2570
Fax: 06-56-510-628
E-mail: bekeltetotestulet@jnszmkik.hu
Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület
Cím: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.
Telefonszám: 06-34-513-027
Fax: 06-34-316-259
E-mail: szilvi@kemkik.hu
Nógrád Megyei Békéltető Testület
Cím: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/A.
Telefonszám: 06-32-520-860
Fax: 06-32-520-862
E-mail: nkik@nkik.hu
Pest Megyei Békéltető Testület
Cím: 1055 Budapest, Balassi Bálint u. 25. IV/2.
Levelezési cím: 1364 Budapest, Pf.: 81
Telefonszám: 06-1-792-7881
E-mail: pmbekelteto@pmkik.hu
Honlap: http://panaszrendezes.hu/
Somogy Megyei Békéltető Testület
Cím: 7400 Kaposvár, Anna u.6.
Telefonszám: 06-82-501-026
Fax: 06-82-501-046
E-mail: skik@skik.hu
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető
Testület
Cím: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.
Telefonszám: 06-42-311-544
Fax: 06-42-311-750
E-mail: bekelteto@szabkam.hu
Tolna Megyei Békéltető Testület
Cím: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25. III. emelet
Telefonszám: 06-74-411-661
Fax: 06-74-411-456
E-mail: kamara@tmkik.hu
Vas Megyei Békéltető Testület
Cím: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.
Telefonszám: 06-94-312-356
Fax: 06-94-316-936
E-mail: vmkik@vmkik.hu
Veszprém Megyei Békéltető Testület
Cím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. földszint 115-
116.
Telefonszám: +36-88-814-121
Fax: 06-88-412-150
E-mail: info@bekeltetesveszprem.hu
Zala Megyei Békéltető Testület
Cím: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24.
Telefonszám: 06-92-550-513
Fax: 06-92-550-525
E-mail: zmbekelteto@zmkik.hu
A fogyasztóvédelmi hatóság eljárása
A fogyasztó bármilyen fogyasztóvédelmi probléma, illetve a fogyasztói panasza elutasítása
esetén a lakóhelye szerinti fogyasztóvédelmi hatósághoz fordulhat. A fogyasztóvédelmi
hatóság a kormányhivatal. A fogyasztóvédelmi hatóság elérhetőségei ide kattintva
megtalálhatók. A fogyasztóvédelmi hatóság kérelemre, vagy hivatalból eljár, vizsgálva ezzel
az Eladó piaci magatartását fogyasztóvédelmi szempontból. A fogyasztó egyedi ügyét
azonban a békéltető testület oldja meg, azaz a fogyasztóvédelmi hatóság ebben az esetben
átteszi a kérelmező ügyét a békéltető testülethez.
Bírósági eljárás
A fogyasztó az Eladóval szemben fennálló, fogyasztói jogvitából eredő követelését
bírósági úton is érvényesítheti.
X. Egyéb rendelkezések
18. Szerzői jogok
A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (továbbiakban: Szjt.) 1. § (1) bekezdése
értelmében a weboldal szerzői műnek minősül, így annak minden része szerzői jogi védelem
alatt áll. Az Szjt. 16. § (1) bekezdése alapján tilos a weboldalon található grafikai és
szoftveres megoldások, számítógépi programalkotások engedély nélküli felhasználása, illetve
bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a weboldal, vagy annak bármely része
módosítható. A weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni a
jogtulajdonos írásos hozzájárulása esetén is csak a weboldalra való hivatkozással, forrás
feltüntetésével lehet.
19. Magatartási kódex
Nem alkalmazunk a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról
szóló törvény szerinti magatartási kódexet.
20. Az adatbeviteli hibák javítása – Felelősség a
megadott adatok valóságáért
Önnek a megrendelés során a megrendelés véglegesítéséig lehetősége van az Ön által bevitt
adatok és a kosártartalom módosítására. Ha a kötelezően kitöltendő adatbeviteli mező üresen
marad, a rendszer nem engedi elküldeni a megrendelést, a hibaüzenetet az adatbeviteli mező
mellett a rendszer megjeleníti.
Felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződést az Ön által megadott adatok alapján teljesítjük,
melynek része az értesítések küldése, kapcsolatfelvétel, számlázás, vagy a kiszállítás
megszervezése. Kérjük, hogy az adatok pontatlansága, vagy változása esetén haladéktalanul
értesítse munkatársunkat az ügyfélszolgálati elérhetőségen, annak érdekében, hogy a
pontatlanul vagy tévesen megadott adatokat javítani, illetve törölni tudjuk. Ön a
megrendelésével tudomásul veszi, hogy jogosultak vagyunk az Ön hibás adatbeviteléből, a
pontatlanul megadott adatokból eredő minden kárát és költségét Önre hárítani.
Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a rosszul megadott e-mail cím vagy a postafiókhoz tartozó
tárhely telítettsége a visszaigazolás kézbesítésének hiányát eredményezheti és meggátolhatja a
szerződés létrejöttét.
21. Adatkezelés
A fogyasztó és az Eladó közötti szerződésekkel kapcsolatos személyes adatok kezelése
tekintetében a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő
védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon
kívül helyezéséről szóló, 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi
rendelet (a továbbiakban: általános adatvédelmi rendelet) rendelkezéseit kell alkalmazni.
Kérjük olvassa el Adatkezelési tájékoztatónkat, amelyben részletesen ismertetjük az EU
általános adatvédelmi rendeletének megfelelő adatkezelési gyakorlatunkat, illetve a
fogyasztók személyes adatainak védelméhez fűződő jogait és lehetőségeit.
22. A digitális adattartalom működése, műszaki
védelmi intézkedések, hardverrel és szoftverrel való
kompatibilitás
A Webáruházban megadott vásárlói adatokat a tárhelyszolgáltató által biztosított tárhelyen
tároljuk. A szolgáltató a Webáruház minimum 99%-os rendelkezésre állását garantálja éves
szinten. A tárolt vásárlói adatok sértetlensége, jogosultalan hozzáférés megakadályozása
érdekében a tőlünk elvárható gondossággal választjuk meg a technikai és szervezési
intézkedéseket. A rendelkezésre állás mérése szempontjából nem tekinthető kiesésnek a
legfeljebb 1 nap időtartamú tervezett karbantartás, feltéve, hogy annak időpontjáról és várható
időtartamáról előre értesítettük a vásárlókat a Webáruház oldalán.
A Webáruház mindenfajta böngésző szoftverrel és operációs rendszerrel együttműködik. A
Honlap kommunikációja megfelelő erősségű titkosítással történik, biztosítva a
kommunikáció/adatbevitel titkosságát. Fenntartjuk a jogot, hogy indokolt esetben, bármely
funkció elérhetőségét időlegesen valamennyi Felhasználó vonatkozásában felfüggesszük vagy
a funkció biztosítását véglegesen megszüntessük.
Sem technológiai intézkedések felhasználásával, sem más módon nem tiltjuk le, és nem
korlátozzuk a vásárlók hozzáférését a Webáruházhoz a vásárló állampolgárságával,
lakóhelyével vagy letelepedési helyével kapcsolatos okokból.
23. ÁSZF-re irányadó jog
A jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekre a magyar jog az
irányadó.
Ha a jelen ÁSZF valamely rendelkezése jogszabályba ütközik, érvénytelen vagy
végrehajthatatlan, az nem érinti a többi rendelkezés jogszerűségét, érvényességét és
végrehajthatóságát.
Semmis az a kikötés, amely a fogyasztó jogait meghatározó jogszabályi rendelkezésektől a
fogyasztó hátrányára eltér.
A szerződésre vonatkozó jogszabályok:
 évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről;
 évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről;
 évi CLXIV. törvény a kereskedelemről;
 évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az
információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről;
 évi XLVII. törvény a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat
tilalmáról
 évi LXXVI. tv. a szerzői jogról;
 373/2021 (VI.30.) Korm. rendelet a fogyasztó és a vállalkozások közötti, az áruk
adásvételére, valamint a digitális tartalomszolgáltatásra és digitális szolgáltatások
nyújtására irányuló szerződések részletes szabályairól;
 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések
részletes szabályairól.
 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról;
 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet a kereskedelmi tevékenységek végzésének
feltételeiről.
 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés
keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének
eljárási szabályairól.
 4/2009. (I. 30.) NFGM-SZMM együttes rendelet a termékek eladási ára és egységára,
továbbá a szolgáltatások díja feltüntetésének részletes szabályairól
 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/302 rendelete (2018.február 28) a belső
piacon belül a vevő álampolgársága, lakóhelye vagy letelepedési helye alapján történő
indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés egyéb
formáival szembeni fellépésről, valamint a 2006/2004/EK és az (EU) 2017/2394
rendelet, továbbá a 2009/22/EK irányelv módosításáról;
 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a
természetes személyeknek a személyes adtok kezelése tekintetében történő védelméről
és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül
helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)
 évi CXII. tv. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról;
I. [1] a fogyasztó és vállalkozás
közötti szerződés keretében eladott
dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási
igények intézésének eljárási szabályairól
szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet
alapján

Kapcsolatfelvételi űrlap

Ajánlatkérés listája
0
Ez a weboldal cookie-kat használ. Elfogadom vagy Nem fogadom el.